Opombe:

- Vpisnina se plača ob nakupu prve karte in velja do konca vadbene sezone.

- Pri SEMESTRSKI KARTI 1 vam priznamo do 3 odsotnosti, ki se sorazmerno ceni karte pretvorijo v dobroimetje ter lahko koristijo pri nakupu naslednje karte do konca vadbene sezone.

- Pri SEMESTRSKI KARTI 2 vam priznamo do 6 odsotnosti, ki se sorazmerno ceni karte pretvorijo v dobroimetje ter lahko koristijo pri nakupu naslednje karte do konca vadbene sezone.

- Pri MESEČNI KARTI 1 vam priznamo do 1 odsotnosti, ki se sorazmerno ceni karte pretvori v dobroimetje ter lahko koristi pri nakupu naslednje karte do konca vadbene sezone.

- Pri MESEČNI KARTI 2 vam priznamo do 2 odsotnosti, ki se sorazmerno ceni karte pretvorita v dobroimetje ter lahko koristita pri nakupu naslednje karte do konca vadbene sezone.

- Karta se šteje za unovčeno od prvega obiska naprej.

- Veljavnost karte ni mogoče podaljšati.

- Dobroimetje ni mogoče izplačati v denarju.

- Vse karte in dobroimetja veljajo do konca vadbene sezone, po tem pa morebitni neizkoriščeni obiski ali dobroimetje zapadejo.


V Ljubljani, dne 5.10.2022